אישים בקהילת יהודי כרמאנשאה

פרק זה מהווה מאגר של סיפורי חיים של נשים וגברים בני הקהילה שחיו בכרמאנשאה במהלך סוף המאה ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20.

שיחזור קורותיהם של אנשי הקהילה באמצעות עדויות, מסמכים, תצלומים, סיפורים אישיים ועוד מרחיבים וממחישים את אספקלריית החיים היהודיים שהתקיימו בכרמאנשאה והם נדבך חשוב ללימוד אירועי התקופה, ולהנצחת הדמויות שפעלו בה.

אם יש באפשרותכם לכתוב ולספר את סיפורם האישי של בני משפחה שלכם שחיו ופעלו באותן שנים בכרמאנשאה, נשמח להביאם בפרק זה. באוספים אישיים של בני המשפחה נשמרו וודאי גם תצלומים, מכתבים, מסמכים, יומנים או כל תיעוד אחר. נא צרפו חומרים אלה, ושלחו אלינו בצירוף פרטי תיאור וכיתוביות. 

ליצירת קשר, וקבלת מידע שלחו הודעה דרך עמוד יצירת הקשר.

חכים אקאג'אן

חאנום-נאז צאדקי-חכימזאדה

חאנום-נאז צאדקי-חכימזאדה

אליהו רחמים פירנזר

     סָלֶהּ (בצלאל) כהן       

ד"ר 'פאטולה אמיני - כרמאנשה 1942

משה חי כהן-יזדי אהרוני

שמואל יחזקאל חיים

עבדולה (עובדיה) חגיגת

                                                                                                    משיח חכימזאדה

יצחק יחזקאל (חסקל) כהן-יזדי (כ"ץ)

חכים נסיר אחר שאוסלם ב- 1896

             חכים נסיר

משה בן מולא מארי