האג'י יצחק יחזקאל (חסקאל) יזדי-כ"ץ

(1927-1866)

יצחק (אסהאק) יזדי-כץ(כהן-צדק), בנו של יחזקאל(חסקאל) ואביו של משה חי כהן-יזדי. נולד בעיר יזד בשנת 1866. בבחרותו עבר בכרמאנשאה במטרה להגיע לארץ ישראל, ונשאר לגור בה.

 האג'י (חאג'י) יצחק הסקאל  כהן-יזדי (1927-1866), אביו של משה חי כהן יזדי-הארוני, כרמאנשאה, תצלום משנת 1909

                                  האג'י יצחק יחזקאל (חסקאל) יזדי-כ"ץ, 1909