קהילת יהודי כרמאנשאה בפרס/איראן, במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20

The Jewish community of Kermanshah, Persia/Iran during the first half of the 20th century

------------------------------------------------------


בין השנים 1886-1883 ערך הנוסע אפריים ניימארק מסע בקהילות היהודיות בארצות המזרח. ביומנו כתב על כרמאנשאה ויהודיה:

"בבוא איש מבגדד העיר למדינת פרס, יחזור על עקבו אל ח'נאקין, ומשם ילך דרך שלושה ימים עד אשר יפגוש בראשונה על דרכו את העיר כרמאנשאה, או כרמאשן. עיר גדולה היא, ומאחיינו ימצאו שם כמאתיים וחמישים, ולהם בית-כנסת אשר בו שלושה מקומות לתפילה. נכבדי העיר ה' חכים אקאג'אן, רופא הוא וממלאכתו זו יתפרנס. אמנם שאר רוח לו, כי ידע רב לו בתלמוד ומעט בפוסקים וגם בחכמה, אשר כל זה חזון יקר הוא בין אחינו שמה. ואחריו ה' אברהם סדומי. מורה ושוחט שמה ה' מולא יחזקאל יזדי.

העיר סמוכה היא לגבול תורגמה (עירק), על כן יתראו בה הליכות בגדד, כן בין אחינו וכן בין התושבים. גם שנאתם אל היהודים איננה במידה גדושה כאשר בפרס התיכונה".

מקור: אפרים ניימארק, "מסע בארץ הקדם", עמ' נב-נג, הוצאת ילין אפשטיין, ירושלים, תש"ז


 

 

מראה דמותם של יחידים ומשפחות שחיו ופעלו בקהילה היהודית

בכרמאנשאה במהלך המחצית הראשונה של המאה -20

 

 

 

להגדלה ולדפדוף לחץ למידע לחץ (i), לחזרה לחץ ESC  

מקורות: תצלומים ותיעוד מתוך אוסף משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים, הספריה הלאומית, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ומתוך אוספים פרטיים נוספים. ר' מידע מצורף לתצלומים.