סָלֶהּ (בצלאל) כהן

1897-1980

אוטודידקט ואיש ספר, היה פעיל בוועד הקהילה היהודית בכרמאנשאה. במשך 25 שנה היה מורה, מחנך וסגן מנהל בית הספר 'אליאנס' בעירו.

                                                           סָלֶהּ (בצלאל) כהן   1897-1980