איראן כפרוזדור למעבר פליטים יהודים ופולנים במהלך מלחמת העולם השנייה

במלחמת העולם השנייה פתח השאה מוחמד רזא פאהלווי את שערי ארצו לפליטים פולנים ויהודים שהגיעו אליה מאזורי רוסיה הסובייטית ונתן להם מקלט. 

לאחר 'הסכם ריבנטרופ-מולטוב' ועם כניסת כוחות הכיבוש הסובייטים למזרח פולין גורשו פולנים רבים, ובהם יהודים, למחנות עבודה (גולאגים) בסיביר. החל תהליך גירוש של האוכלוסייה המקומית על יהי שלטון הכיבוש הסובייטי. רכושם של המגורשים הולאם להוצאות המלחמה והם נעצרו במחנות עבודה בסיביר. כ-1,800,000 מתושבי אזור מזרח פולין, ביניהם גם יהודים רבים, גורשו למחנות העבודה.

עם הפלישה הגרמנית לרוסיה והפרת ההסכם אתה ב-21 ביוני 1941 עשתה ברית המועצות יד אחת עם בריטניה והממשלה הפולנית הגולה בלונדון והגיעה להחלטה לשחרר את האזרחים הפולנים אסירי הגולאגים. הוסכם גם כי המשוחררים יועברו כפליטים אל שטחי הודו ואיראן. רק כ-850,000 נפש מהמגורשים לגולאגים נותרו בחיים. מהם כ-400,000 הועברו לאיראן והנותרים אל הודו. בין המשוחררים היו גם יהודים. פליטים יהודים אלה מפולין היו מאותם איזורים שסופחו לרוסיה בשנים 1940-1939 ואחרים היו אלה שברחו מפולין לשטחי רוסיה הסובייטית עם הפלישה הגרמנית בשנת 1941.

באוגוסט 1941 פלשו בנות הברית לאיראן ואילצו את רזא שאה פאהלווי לוותר על כיסאו בשל תמיכתו בגרמניה הנאצית. השאה גורש מארצו, ותחתיו  מונה בנו, מוחמד רזא פאהלווי. שלטונו של המלך החדש פתח לברית המועצות ולבריטניה אפשרויות רבות לפעילות באיראן, שאחת מהן הייתה קבלת אישור הממשל באיראן לכניסתם של הפליטים.

ההחלטה להעברת הפליטים דרך איראן והודו התקבלה מתוך מדיניות מתוכננת של בעלות הברית לחזק ולקבע את מעמדן באיראן, כדי להבטיח את שליטתן במפרץ הפרסי ולשמור על קשר יבשתי של בריטניה מהודו דרך מצרים ותעלת סואץ לים הכספי. איראן נחשבה לנכס אסטרטגי חשוב עבור בעלות הברית גם בשל מקורות הנפט העשירים בה, שהיו  חשובים מאוד לצבאות הברית.

באותה עת הוסכם על ידי בריטניה וברית המועצות שהממשלה הפולנית הגולה תגייס מקרב הפליטים את הגברים הכשירים לשמש כחיילים בגדודים שיוקמו על ידי הגנרל ולאדיסלאב אנדרס ותחת פיקודו של הצבא הבריטי ('צבא אנדרס'). הנשים, הילדים והמבוגרים מבין הפליטים המשוחררים, שחלקם היו במצב בריאותי ירוד, הגיעו אל מחנות פליטים בהודו ובאיראן.

עם פלישת הגרמנים לברית המועצות ולאחר שחרורם של הפליטים מהגולאגים ברחו רובם דרומה לארצות מרכז אסיה. רבים מהם מצאו את מותם ברעב ובמגפות. ילדים יהודים רבים נמסרו לבתי יתומים באזורים אלה וצורפו מאוחר יותר לפליטים שקיבלו היתר להגיע לאיראן. כ-1,000 ילדים, רובם יתומים, וכ-800 מבוגרים יהודים יצאו מברית המועצות במסגרת זו. קבוצה זו כונתה 'ילדי טהראן'. כ-80% מילדים אלה הגיעו לטהראן ללא הורים (חלקם מצאו את הוריהם אחר סיום המלחמה). רק כ- 20% מהם שהו במחנות יחד עם הוריהם

בטהרן הקימו הפליטים המבוגרים בעזרת הקהילה היהודית המקומית בתי יתומים עבור הילדים, בסיועם של כ-60 מדריכים, שגם הם מפליטי פולין, שרובם היו בעבר חניכי תנועות נוער חלוציות. קבוצת פליטים זו שהתה באיראן עד שעלה בידם לעלות לארץ ישראל. הקבוצה האחרונה של 'ילדי טהראן', שמנתה כ-200 ילדים, הגיעה לארץ באוגוסט 1943.

הממשלה האיראנית תחת שלטונו של מוחמד רזא פאהלווי מילאה, אם כך, תפקיד חשוב בהצלת פליטים בתקופת המלחמה. המחווה אותה עשו השאה החדש וממשלתו כלפי הפליטים היהודים כאשר נתנו להם את האפשרות לעבור בבטחה דרך איראן לארץ ישראל, הייתה ביטוי יוצא דופן ושינוי במדיניות של הממשל האיראני עד אז. השאלה האם המדיניות האיראנית החדשה הזו נכפתה על שלטונות איראן בידי בעלות הברית שאילצו אותה לנקוט במדיניות לא לה מקבלת בדיעבד תשובה במהלכיה של איראן בשנים שאחר שחרורה מעולן של רוסיה ובריטניה.

משטרו של מוחמד רזא פאהלווי אכן המשיך לאמץ מדיניות מתונה כלפי פליטים יהודים ואפשר להם לעבור דרכה גם בהמשך, בעת שהעלים עין מפעילותן של קבוצות יהודיות מחתרתיות שפעלו באיראן בשנות ה-40, והעלייה הבלתי חוקית שהתנהלה דרכה, ומאוחר יותר בראשית שנות ה-50, כאשר נתן מענה למצבם הקשה של יותר מ- 130,000 יהודי עיראק שגורשו בצו השלטונות וניסו למצוא נתיבי עלייה לישראל. רשת מבריחים, יהודים ומוסלמים, ניהלו את בריחת היהודים מעיראק בעיקר אל איראן (היו גם מי שעברו דרך ירדן וסוריה). פעילות זו, שאפשרה את בריחתם ההמונית של היהודים מעיראק עד שנת 1952, בוצעה בידיעה ובשיתוף פעולה מצד גורמי ממשל איראניים. מי שעמד בראשה היה איש התנועה הציונית מעיראק, שלמה הלל, שארגן את היציאה הגדולה של יהודי עיראק מאיראן באותה שנה בכ-900 מטוסים לישראל, במבצע שנודע בשם "מבצע עזרא ונחמיה".

במהלך השנים 1951-1949, בהן פעל שלמה הלל באיראן כדי לארגן את בריחת יהודי עיראק, הגיעו לישראל גם מספר לא מבוטל של יהודים איראנים. 24,805 אלף מיהודי איראן, רובם הגדול צעירים וחברי 'תנועת החלוץ' שעלו אף הם לישראל במסגרת זו. בתעודות העליה הם נרשמו בדרך כלל כבנים וכבנות למשפחות העולים מעיראק. בין הצעירים הללו הגיעו לישראל גם עשרות צעירים ופעילים מ'תנועת החלוץ' בכרמאנשאה (ר' שם עמ' 27-24 ; 37-36).

לאחר המלחמה עזבו רוב הפליטים את איראן ורק מעטים נותרוו לחיות בה.  בערים אחדות נותרו בתי קברות וכנסיות פולניות, ועל שעריו של 'בית הכנסת דניאל' בטהראן מתנוססת הכתובת: ״בית הכנסת היהודים האירופאים״. (ר' ד"ר ליאור שטרנפלד)

 

קריאה נוספת:

פליטים יהודים מאירופה באיראן במלחמת העולם השנייה:

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/polish-refugees-in-iran-during-world-war-ii

http://blogs.haaretz.co.il/sadna/1131/

https://dirkdeklein.net/category/iran/

 

'ילדי טהרן':

אודות השואה: 'ילדי טהרן' - מרכז המידע אודות השואה, יד ושם ביה"ס המרכזי להוראת השואה:

http://www.jwmww2.org/%D7%99%

D7%9C%D7%93%D7%99_%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9F_

%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A1

סרט – המסע של ילדי טהראן וצבא אנדרס:

http://www.bac.org.il/trailers/video/hamsaa-shl-yldy-tharn

 http://www.yaldeyteheran.com/

http://www.zionistarchives.org.il/datelist/Pages/tehran-children.aspx

 

צבא אנדרס:

http://www.daat.ac.il/daat/history/tkufot/hayalav-2.htm

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90_

%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A1

 

עליית יהודי עיראק דרך איראן

https://cs.nyu.edu/cs/faculty/shasha/papers/iraqslastjews_hebrew1.pdf