8-מראה חצר בית משפחת משה חי ומאהי כהן-יזדי אהרוני בחורבנו-בשנת 2013

8-מראה חצר בית משפחת משה חי ומאהי כהן-יזדי אהרוני בחורבנו-בשנת 2013

השאר תגובה