6-חצר בית משפחת משה חי ומאהי כהן-יזדי אהרוני בחורבנו-בשנת 2013

6-חצר בית משפחת משה חי ומאהי כהן-יזדי אהרוני בחורבנו-בשנת 2013

השאר תגובה