מבוא – שירי ערש*

שירי ערש, אותם נהגו נשים ואמהות לשיר לילדיהן בכרמאנשאה, אינם שירה כתובה. הם עברו במהלך השנים מאם לבתה. לעתים אלתרה האם בתי שיר חדשים שאותם חרזה במילים ושרה לילדיה במנגינה הידועה לה.
המלודיות בשירי הערש מלנכוליות, ובתי השיר חוזרים על עצמם במלים ובמנגינה, הנשמעת לעתים כקינה. יש בשירים מאפיינים עממיים ומנגינותיהם נשמעו בפיהן של אמהות ברחבי פרס. שירי הערש מלווים בדרך כלל במוסר השכל ויש בהם ביטוי לאירועים שחוו האם, הילדים ובני המשפחה, כמו אהבות שלא מומשו, געגועים לאב הנמצא במרחקים, מחסור בפרנסה ועוד. שירי ערש רבים מביעים את חרדת האם לשלום ילדיה, כמו גם תקוות ובקשות לעתיד טוב יותר לבני ביתה ולאהוביה.

*את שירי הערש באתר זה שרות נשים שנולדו ובגרו בכרמאנשאה.