מוניר פירנזאר (ננא חאנום), מדקלמת בתי שיר של משוררי פרס, שרה שירי ערש, ומספרת את סיפורו של 'אהרון סדומי'

 

מוניר פירנזר-צאדקי  (ננא חאנום) שרה שירי ערש, מדקלמת שירה פרסית, ומספרת סיפור על קורותיו של אהרון סדומי (הארון סדומי), מ'אנוסי משהאד' בכרמאנשאה. זהו סיפור על סבא רבא שלה שברח מאינוס לאיסלאם  בשנת 1838 מהעיר משהאד (שכונתה בפי יהודי פרס 'סדום' - על כן שמו סדומי), סיפור שסופר לאורך השנים, ועבר מפה לאוזן במשפחתה ובקרב יהודי כרמאנשאה. 

 

MONIR PIRNAZAR מוניר פירנזאר (ננא חאנום): מדקלמת בתי שיר של משוררי פרס, שרה שירי ערש, ומספרת את סיפורו של 'אהרון סדומי':

הקלטת קול משנת 1984

מקור: באדיבות נאהיד אוברמן-פירנזאר

 

 

שיר ערש (לאלאיי)

שרה: מוניר פירנזר - ננא חאנום (הקלטה משנת 1984) 

תרגום עברי: הלן משולם-אהרוני

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לה,לה, לה, לה פרח (הפונה), אל סף ביתי נווד הגיע.

לחם הגשתי לו, זאת הוא לא אהב, מים נתתי לו, אף זאת לא אהב.

את ביתי עזב, ואז כלבו בפתח עמד.

לה,לה,לה לה, פרח (הצ'איי), מה תבקש מזה הילד? הן אב לו לילד, שאל מותניו חגור וחרב.

לה, לה, לה, לה, פרח (השאדונא), המפתח במרזב מונח, אמור זאת מהר כדי שאיש לא ידע. אגוז בכיסו נשבר, ועתה כיסו קרוע.

לה, לה, לה, לה, פרח (החשחש - פרג), לדרכו הלך האב, ובעזרו יהיה האל.

לה, לה, לה, לה, פרח (הלאלה), מכאן ועד לשיראז את הפרח שתלתי, בין ענפי הפרח תפוחים טמנתי. בין התפוחים (...) לה, לה, לה, לה, חגור למותנך חגרת (...) אותי סילקת, ואת הדלת טרקת...

תורכי לתורקסטאן הגיע, לאשה אותי נשא, ואל ארץ הנדוסטאן (הודו) הוא איתי נסע. האל לי ילד נתן. את שהרזאד אל העריסה הביאו! יחד עם גיגית וקנקן אלי הגיעו.

לה, לה, לה, לה, בדרכך נחש שחור יופיע. תחילה אותי יכיש, על כי לך את ליבי נתתי, ואותך יכיש שני , כי אמונים לי לא שמרת!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------