השירה בספרות הפרסית-יהודית

ליהודי פרס הייתה מסורת ארוכה וקדומה משלה בעולם הפיוט והשירה, והיא הושפעה לא מעט גם מן השירה הפרסית ומשורריה. שזירת משפטים ובתי שיר בדיבור שפת היום יום הייתה תופעה מקובלת בקרב יהודי פרס לאורך השנים.

במאמר על מקומה של השירה במסורת הפרסית-יהודית כתב פרופ' שאול שקד בנושא זה: “...הספרות הפרסית היהודית המוכרת לנו מספרים ומכתבי־יד בספריות שונות השיגה הישגים מיוחדים במינם בתחום השירה; זה הוא תחום שהיהדות הפרסית הצטיינה בו במיוחד, ויצרה בו סגנון ספרותי שלא פותח כמעט בשום עדה אחרת, בוודאי לא באותה רמה גבוהה של סגנון וליטוש שהגיעו אליה המשוררים היהודיים הפרסים. השירה הפרסית היהודית היא ברובה שירת עלילה, שירה אפית: היא מבוססת בחלקה הגדול על התכנים של סיפורי המקרא והמדרש, או על אירועים היסטוריים מאוחרים, ויוצקת אותם לתוך המתכונת של השירה הפרסית ההרואית, כפי שנכתבה גם בידי משוררים מוסלמים".  לקריאת המאמר המלא:

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_23.5(1).pdf

שאול שקד, "פרקים במורשתם הקדומה של יהודי פרס", פעמים, (1)23.5, עמ' 38-22, יד בן צבי, תשמ"ה

 

לקריאה נוספת:

 

  • Judeo-Persian Writings, A Manifestation of Intellectual and  Literary Life, edited by Nahid Pirnazar, T&F Group, London, 2020

See- https://doi.org/10.4324/9781003031741

 

 

 

  • נצר אמנון, "שירת יהודי פרס ובוכארא", ליקט וערך אמנון נצר, ירושלים.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------