"מאיתנו אלינו": שיר ילדים המיוחס למשורר הפרסי נאסיר חוסרו Nasir_Khusraw, שזכה לגירסאות ולתרגומים רבים.

השיר מספר על נשר גאוותן שממרום מבטו הכל נראה שלו, עד אשר פגע בו חץ העשוי מנוצת כנפיו.

את השיר ומוסר ההשכל שבו, לימדו בשנות ה-20 וה-30 מורים בבתי הספר באיראן ובכרמאנשאה.

סלה כהן אביה של רוזלין (רוזה) כהן-מארי, שהיה מורה ומחנך באותן שנים בבית הספר 'אליאנס' בכרמאנשאה, ונהג לדקלם את השיר לילדיו ולתלמידיו.

ناصر خسرو: از ماست که بر ماس

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست *** وندر طلب طعمه پر و بال بیاراست
بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت *** امروز همه روی جهان زیر پر ماست
بر اوج چو پرواز کنم از نظر خویش *** میبینم اگر ذره ای اندر تک دریاست
گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد *** جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست
بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید *** بنگر که ازین چرخ جفاپیشه چه برخاست
ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی *** تیری ز قضای بد او گشت بر او راست
بر بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز *** وز اوج مر او را بسوی خاک فروکاست
برخاک بیفتاد و غلطید چو ماهی *** آنگاه پر خویش گشود از چپ و راست
گفتا عجب است اینکه ز چوبی و ز آهن *** این تندی و تیزی و پریدن ز کجا خاست
زی تیر نگه کرد و پر خویش برآن دید *** گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

 

------------------------------------------------------------------

 

 

 

"הנשר הגאוותן" - תרגום עברי

באחד הימים, ממרום פסגתו של סלע, נשר לשמיים פרש כנפיים. בקפידה את נוצותיו סידר, חומד עצמו לדעת, הביט בנוצותיו הניצבות בסדר מופתי ואמר: "היום מלוא פני הארץ תחת כנפי הם. מעלה למרום אגיע, ומעין השמש לחמוק אצליח. עמוק בים רואה אני כל פיסה קטנה, ואם יבחוש בקצה עלעל פתלתל עומד, עיני בו יבחינו".

כך התפאר ללא חשש מן הגורל ומצווי האל.

עתה, ראו איזה גורל אכזר בחלקו נפל, לפתע מן המארב חץ מקשת הישר בו  אנושות פגע, וזאת כפי שצו הגורל האלוהי רצה. חץ חודר כליות ולב הישר בו פגע, החץ את כנפו של הנשר פילח, ומענן במרומים, אל האדמה אותו שילח. ארצה נפל הנשר התגלגל, חובט ומכה כדג התפתל.

אז את נוצותיו מימין ומשמאל משך הוא, וכה אמר: "איזה פלא, הן מעץ וברזל עשוי החץ, הכיצד זה שמעופו כה מהיר הוא?". על החץ הביט שוב, ובנוצותיו שלו התבונן, וכה אמר: "על מה זה אתלונן? הן מה שממני יצא, אלי חזר!".

מוסר השכל הוא, סלק מחשבות גאווה מראשך, ראה מה היה גורלו של הנשר הגאוותן.

--------------------------------------------------------------------

תרגום עברי: נינה שפרינגר אהרוני (על פי הגירסה האנגלית)

"מאיתנו אלינו" - כתב יד בפרסית: רוזלין (רוזה) כהן-מארי. (גירסה שלמדה רוזלין מפי אביה, בילדותה בכרמאנשאה).

 

טכסט שיר על הנשר הגאוותן/ נאסר חוסרו/רשמה רוזה (רוזלין) כהן מארי