מבוא היסטורי - השירה בספרות הפרסית היהודית 

מבוא היסטורי וביבליוגרפיה על השירה בספרות הפרסית היהודית

ליהודי פרס הייתה מסורת ארוכה וקדומה משלה בעולם הפיוט והשירה, והיא הושפעה לא מעט גם מן השירה הפרסית הקלאסית ומשורריה. שזירת משפטים ובתי שיר של משוררים ידועים בדיבור שפת היום יום הייתה תופעה מקובלת בקרב יהודי פרס לאורך השנים.

במאמרו על מקומה של השירה במסורת הפרסית-יהודית, במהלך הדורות, שאחר השתלטות האיסלם בפרס, ועל המחקרים בנושא זה לאור ה 'הגניזה הקהירית' כתב פרופ' שאול שקד: “...הספרות הפרסית היהודית המוכרת לנו מספרים ומכתבי־יד בספריות שונות השיגה הישגים מיוחדים במינם בתחום השירה; זה הוא תחום שהיהדות הפרסית הצטיינה בו במיוחד, ויצרה בו סגנון ספרותי שלא פותח כמעט בשום עדה אחרת, בוודאי לא באותה רמה גבוהה של סגנון וליטוש שהגיעו אליה המשוררים היהודיים הפרסים. השירה הפרסית היהודית היא ברובה שירת עלילה, שירה אפית: היא מבוססת בחלקה הגדול על התכנים של סיפורי המקרא והמדרש, או על אירועים היסטוריים מאוחרים, ויוצקת אותם לתוך המתכונת של השירה הפרסית ההרואית, כפי שנכתבה גם בידי משוררים מוסלמים". לקריאת המאמר המלא:

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_23.5(1).pdf

שאול שקד, "פרקים במורשתם הקדומה של יהודי פרס", פעמים, (1)23.5, עמ' 38-22, יד בן צבי, תשמ"ה

 

לקריאה נוספת:

 

  • Amnon Netzer, “JUDEO-PERSIAN COMMUNITIES ix. JUDEO

PERSIAN LITERATURE,” Encyclopædia Iranica, XV/2, pp.139-156,

http://www.iranicaonline.org/articles/judeo-persian-ix-judeo-persian-literature

  • ולטר י' פישל , 'המורשה הספרותית של יהודי פרס' , הגות עברית באמריקה , תל-אביב. 1972. (סקירה)

Judeo-Persian Writings, A Manifestation of Intellectual and Literary

Life, edited by Nahid Pirnazar, T&F Group, London, 2020

(סקירה)    See- https://doi.org/10.4324/9781003031741

 

Thamar E. Gindin, “JUDEO-PERSIAN COMMUNITIES viii. JUDEO-PERSIAN LANGUAGE,” Encyclopædia Iranica, XV/2, pp. 132-139, available online at

http://www.iranicaonline.org/articles/judeo-persian-viii-judeo-persian-language .

Journal- Judeo-Persian Literature, By Shervin Farridnejad

Iran Nameh, New Series, Volume 1, Number 2 (Summer 2016)

https://www.biblioiranica.info/judeo-persian-literature/

 

 

  • Shaked, Shaul. New Early Judaeo Persian Finds, in Irano-Judaica, vol. 6, ed. S. Shaked and A. Netzer (Jerusalem, 2008), pp. 222–250.