בית משפחת משה חי ומאהי כהן-יזדי אהרוני -בסוף שנות ה-40

בית משפחת משה חי ומאהי כהן-יזדי אהרוני -בסוף שנות ה-40

השאר תגובה