אלבום תצלומים משפחתי – מאהי ומשה חי כהן-יזדי (הארוני) אהרוני (1958-1916)

 

מקור: אוסף הארכיון האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית, ירושלים. ר' גם: משה חי כהן-יזדי (הארוני) אהרוני.