שירת ‘מסרור’, דוד דוידיאן מקריא משיריו, נהרייה, ספטמבר 2020

שירת ‘מסרור’, דוד דוידיאן מקריא קטעים משיריו,                  נהרייה,  ספטמבר 2020