רשימת תיקי אוסף הארכיון האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני שהופקדו בספריה הלאומית בירושלים (ספטמבר 2017)