עיתון 'החיים' - בטאונו של שמואל יחזקאל חיים

עיתון 'החיים', בטאונו של שמואל יחזקאל חיים, יצא לאור בטהראן בין השנים 1926-1923. באותן שנים שמש שמואל חיים העורך והמוציא לאור. העיתון יצא לאור בשפה הפרסית, והיו בו מספר טורים קבועים בפרסית-יהודית. במהלך השנים שמש העיתון שופר להבעת השקפת עולמו של שמואל חיים.

מקור: ספריית ארכיון יד בן צבי, ירושלים, גליונות עיתון 'החיים' מהשנים 1926-1923

גליון עיתון "החיים"

גיליון עיתון "החיים" מתאריך ג' אייר תרפ"ה 1925.

מקור: ארכיון מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים.

צילום: אוסף חיים שפרינגר, ירושלים