משיח חכימזאדה

1985-1898

משיח חכימזאדה היה בין אנשי הציבור הבולטים בקהילת יהודי כרמאנשאה. במהלך שנות ה-30 וה-40, פעל כחבר ועד הקהילה, ותרם תרומה משמעותית לקידום מצב החינוך ולרווחת בני קהילתו. 

משיח חכימזאדה, כרמאנשאה, 1920.