מחברת (פנקס) רשימות ומידע בנושאים שונים, ישראל

פנקס אישי בו נרשמו הערות, הארות, פתגמים, רשימות ספרים, ועוד.

מקור: ארכיון משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים.

לדפדוף והגדלה לחץ  מתחת למצגת.

ליציאה וחזרה לאתר לחץ  ESC