ספר פרדס הדת

חיבורו של משה חי כהן-יזדי "פרדס הדת" יצא לאור בשנת 1934 (תרצ"ד), בחסות ארגון האליאנס. הספר נכתב בשפה העברית, ונועד לבוגרים, לבני הנעורים, ולחפצים בידע בנושאי דינים ויהדות. בשולי דפיו של הספר מופיעות הערות הסבר ותרגום בפרסית-יהודית.

פרקי הספר כוללים הלכות יום יום,  סדרי תפילה וברכות,  הלכות שבתות ומועדים, סדר המאכלות, כשרות ושחיטה, דיני אישות, והלכות שבין אדם לחברו, ובין אזרח לשלטון. עותקים יחידים של הספר קיימים בידיים פרטיות, בספרייה הלאומית, באוניברסיטה העברית בירושלים,  ובספריית מכון יד בן צבי בירושלים.

לדפדוף והגדלה לחץ מתחת למצגת