התכתבויות ומסמכים

מקבץ מכתבים מהתכתבויות שניהל משה חי כהן-יזדי אהרוני עם גורמים שונים בארץ, בעת שביקש אחר תעסוקה בישראל בשנים ראשונות אחר שעלה לישראל (1953-1957), .

מקור: אוסף משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים. (באוסף מכלול גדול של התכתבויות ומסמכים).

לצפייה בהגדלת העמוד לחץ על לחצן