התכנסות לאור הפקדת ארכיונו של משה חי כהן-יזדי אהרוני באוספי הספרייה הלאומית בירושלים

התכנסות בספרייה הלאומית, ירושלים (28 במרץ 2018)

התכנסות בני משפחת משה חי כהן-יזדי אהרוני בספרייה הלאומית בירושלים (28 במרץ 2018). המפגש בספריייה הלאומית כלל: קבלת פנים, סיור באוצרות הספרייה הלאומית ודברים שנשאו מנהל מחלקת הארכיונים מר מתן ברזילי ובני משפחת אהרוני.

תצלומים: גדעון כלימיאן, רמת השרון.