ראיונות עם יהודים מעיראק ואנשי הקהילה בכרמאנשאה

בראיונות אלה נעשה ניסיון ללמוד על מידת השתלבותם של יהודים שהגיעו מעיראק וחיו בקהילת כרמאנשאה, במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20. 

המרואיינות/ים נזימה אמיני, מנשה נעים ורבקה משאל הם בני משפחות ממוצא עיראקי, שמשפחותיהם היגרו אל כרמאנשאה והמדאן בסוף המאה ה-19 ובמהלך העשורים הראשונים של המאה ה-20. הם מביאים את נקודת המבט של קבוצת היהודים ממוצא עיראקי. המרואיינות/ים: הלן משולם, פנינה צדק וד"ר פאטהולה אמיני מייצגים את היהודים הפרסים בעיר. השיחות עם המרואיינים נסבו על נושאי החיים היהודיים בקהילת כרמאנשאה והשתלבותם של המשפחות היהודיות מעיראק בה.

הראיונות נערכו בישראל בשנת 1973 על ידי נינה אהרוני (שפרינגר).

הערה: הדפסת דפי התמליל של הראיונות המובאים בפרק זה (מתוך ארכיון שפילברג) אינם באיכות טובה. נדאג להכין העתקים איכותיים ככל האפשר.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מקור: ארכיון שפילברג, המכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים.