רקע וסיבות להגירת יהודים מעיראק אל כרמאנשאה

אין נתונים סטטיסטיים על זרמים ותנודות דמוגרפיות של הגירת יהודים מעיראק לכרמאנשאה. מסיכום  המידע המתקבל בראיונות שנערכו בישראל בראשית שנות ה-70, ניתן ללמוד על  תקופות של גאות בהגירת יהודים מעיראק אל כרמאנשאה (וערים נוספות בפרס) בשנות ה-80 של המאה ה-19, לקראת מלחמת העולם הראשונה, ובסוף שנות ה-40 של המאה ה-20. המשך קריאה:

 

להגדלה ולדפדוף לחץ

מקור: נינה שפרינגר אהרוני, "קליטתם של יהודים מעיראק בכרמאנשאה שבפרס". שבט ועם ג', 1978, ירושלים עמ' 146-137.

 

 

 

 

.