יהודים מעיראק בכרמאנשאה

יהודים מעיראק בכרמאנשאה 

כרמאנשאה, עיר הבירה של מחוז כרמאנשאה השוכנת בצפון-מערב פרס/איראן וממוקמת על פרשת דרכים הסמוכה לגבול עיראק, הוזכרה ביומנו של הנוסע אפריים ניימארק, שהגיע אליה באמצע שנות ה-80 של המאה ה-19. ניימארק ציין בדבריו את הקירבה הגאוגרפית של העיר לגבול עיראק ולבגדאד, והבליט את עניין ההשפעה של קירבה גיאוגרפית זו על תושביה היהודים והמוסלמים של העיר: "העיר סמוכה היא לגבול תורגמה [עיראק], על כן יתראו בה הליכות בגדאד, כן בין אחינו וכן בין התושבים. גם שנאתם אל היהודים איננה במידה גדושה כאשר בפרס התיכונה".(1) 

כבירת המחוז שימשה כרמאנשאה את הצרכים המינהליים והמסחריים של האיזור, עובדה שהפכה אותה לעיר מסחר פעילה וקולטת מהגרים.(2)  

יהודים היגרו אל כרמאנשאה מעיראק ומקהילות אחרות של פרס  במהלך המאה ה-19, ובמחצית הראשונה של המאה ה-20.

בשנות ה-40 מנתה הקהילה בכרמאנשאה כ-3,000 נפש, ביניהן גם כ-20 משפחות יהודיות מעיראק.

כדי ללמוד על מידת השתלבותם של  היהודים מעיראק בקרב הקהילה היהודית בכרמאנשאה, יש לבחון את הרקע והנסיבות להגירתם, את מידת נכונותם של הבאים להשתלב בחברה היהודית המקומית, וכן גם את יחסם של בני הקהילה המקומית (יהודי כרמאנשאה) למהגרים מעיראק.

אין בידנו תיעוד בנושא הגירת יהודי עיראק לכרמאנשאה בשנים הללו. על אופיים של הקשרים בין שתי קבוצות יהודיות אלה בעיר, ניתן ללמוד בעיקר ממספר ראיונות שנערכו בישראל בשנות ה-70 של המאה ה- 20. המרואיינים הם בני הדור הראשון והשני של יהודים ממוצא עיראקי שמשפחותיהם הגיעו אל כרמאנשאה לקראת סוף המאה ה-19, ובמהלך העשורים הראשונים של המאה ה-20.(3) בראיונות אלה משתקפים מספר מאפיינים המייחדים כל אחת מהקבוצות, וניתן ללמוד לפיהם גם על הלכי רוח, ועל מידת הנכונות של כל אחת מן הקבוצות לקלוט וכן גם להיקלט בקרב קהילת יהודי כרמאנשאה.

לחץ להמשך קריאת המאמר: נינה שפרינגר אהרוני, "קליטתם של יהודים מעיראק בכרמאנשאה שבפרס". שבט ועם ג', 1978, ירושלים עמ' 146-137.

 

הערות

(1) אפריים ניימארק "מסע בארץ הקדם". ילין אפשטיין, ירושלים, תש"ז, עמ' נב-נג.

(2) קהילת יהודי כרמאנשאה לא הייתה יחידה בקליטת משפחות יהודיות מעיראק. כמוה גם המדאן, קסר-שירין, חוראמשאר, וכן גם אבאדן ואהוואז שבאזור המפרץ הפרסי, אשר גם אליהן הגיעו משפחות מבני הקהילה היהודית של עיראק.

(3) בהמשך פרק זה ר': נינה שפרינגר אהרוני, "קליטתם של יהודים מעיראק בכרמאנשאה שבפרס". שבט ועם ג', 1978, ירושלים עמ' 146-137. המאמר מתבסס על מכלול ראיונות שערכה המחברת בשנת 1973 עם יהודים מעיראק וכרמאנשאה. את טיוטות תמלילי הראיונות ר' בהמשך פרק זה.