כתב נדוניה של מריית גאהוורי-הארוני

כתב נדוניה - רשימת פרטי הנדוניה שהוענקו למריית על ידי הוריה עם נישואיה לאקאג'אן גאהוורי בתאריך כ"ז באייר שנת התש"ג - 1943. המסמך נרשם על גבי נייר, בפרסית-יהודית, בכתב ידו של אבי הכלה משה חי כהן-יזדי.

כתב הנדוניה מהווה הערכת שווי הנדוניה, ונרשמו בו פרטי הרכוש: בגדים , פריטי לבוש, כלי בית ושאר חפצים ורהיטים לביתה החדש של הכלה העוברת לגור אצל הורי בעלה. לערך הפריטים שרכשו הורי הכלה נוספו גם סכומי כסף שניתנו לה כמפורטים בטכסט כתב הנדוניה. בסוף המסמך מופיעות חתימות של העדים שנכחו בטקס.

 

 

כתב נדוניה של מריית גאהוורי-הארוני, כרמאנשאה, כ"ז באייר שנת תש"ג - 1943.

מקור: אוסף משה חי כהן-יזדי אהרוני במחלקת הארכיונים, הספריה הלאומית, האוניברסיטה העברית, ירושלים.