כתב הכתובה של שרה חכימזאדה-חקיקת

שרה לבית אברהם חיים חכימזאדה נישאה לעבדולה-עובדיה חגיגת, בעיר כרמאנשאה/איראן, ביום חמישי ב' כסלו שנת 5686 תרפ"ו (1926). שרה בת למשפחת חכימזאדה, צאצאים לאנוסי משהאד; משפחה בעלת מעמד בקהילה, בנים לאברהם סדומי, שהתגוררו ברובע היהודי (מאהלה) בכרמאנשאה.

מקור: אוסף משה חי כהן-יזדי אהרוני, בארכיון הספריה הלאומית בירושלים.

כתוּבה של שרה חכימזאדה-חקיקת