מאהי צאדקי - כהן-יזדי (הארוני)

 1908 - 2002

מאהי צאדקי - כהן-יזדי (הארוני)
    1908 - 2002

מאהי צאדקי-הארוני (ננא), בתם של חאנום נאז חכימזאדה ושמואל צאדקי, נולדה בכרמאנשאה בשנת 1908. אביה שמואל נפטר בצעירותו. אמה חנום נאז בת למשפחת חכימזאדה, מצאצאי אברהם סדומי, מאנוסי משהאד. משפחת חכימזאדה התגוררה בבית ברובע היהודי (מאהלה) בכרמאנשאה, בחצר משותפת עם  יצחק ומרים כהן-יזדי, שם הכירו משה חי ומאהי זו את זה.

 נישאה למשה חי כהן-יזדי בכרמאנשאה ביום רביעי, י"ח בסיון, שנת 5682, תרפ"ב.

ר' גם תיעוד מקורי, התכתבויות ותצלומים באוסף הארכיון האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית ירושלים.