מבוא – כתוּבות וכתבי נדוניה מכרמאנשאה

באוסף הכתובות באתר הספרייה הלאומית בירושלים ניתן למצוא כיום כ-1,800 כתובות מקוריות מכל תפוצות ישראל. הקדומה בין הכתובות היא משנת 1023, מן הגניזה הקהירית. בקטלוג המורחב של אתר הספרייה הלאומית יש כ-4,200 כתובות מקוריות מארכיונים ומאוספים רבים בעולם.

בקטלוג המורחב שבאתר הספרייה הלאומית כ-455 כתובות מקוריות ממגוון ערים ועיירות בפרס/איראן, ביניהן 12 כתובות מקוריות מכרמאנשאה, שהקדומה בהן היא משנת 1853.

הכתובות מפרס/איראן, בדומה לכתובות שנכתבו בארצות המוסלמיות, שונות מכתובות של ארצות אירופה. במזרח נכתבו הכתובות על גבי נייר ובאירופה נכתבו גם על גבי קלף. הן שונות גם באופי עיטוריהן: במזרח קושטו הכתובות בעיטורים המושפעים מסגנון האמנות המוסלמי, בו מופיעים בעיקר מוטיבים מעולם החי והצומח, ולא צוירו בהן דמויות אדם.(1)

דף הכתובה בפרס/איראן צויר לרוב במבנה של מסגרת מעוטרת ובקווים גאומטריים סכמטיים. פעמים רבות נכתב טקסט הכתובה הארמי בין 'עמודים' שקושטו בדגמי פרחים וצמחים. מעל ומתחת לטקסט נכתבו פסוקים ופתגמים בעברית. מתחת לטקסט הכתובה חתמו גם העדים, ונותר מקום להערות ולתוספות שונות, הרשומות בפרסית-יהודית.

כתובות מכרמאנשאה: בדומה למכלול הכתובות מפרס, מצטיינות כתובות שנכתבו ביד מכרמאנשאה בעושר של דגמים ובעיטורים צבעוניים מעולם הצומח ולעתים גם מעולם החי. את משטחי הפרחים והצמחים, במגוון ובעושר ססגוני של דגמים ושל צורות גיאומטריות, נוטים חוקרי האומנות היהודית להשוות לעושרם העיטורי של השטיחים הפרסיים. בין הכתובות הללו ניתן למצוא גם כתובות מצוירות בשחור לבן, בקווים סכמטיים, וגם בהן מופיעים ציורים נאיביים מעולם החי והצומח.

החל מאמצע שנות ה-20 של המאה ה-20 היה שימוש נרחב בכתובות מודפסות, שאותיותיהן מוכספות או מוזהבות, ועיטוריהן זהים וחוזרים בדפוס. בדומה לקהילות יהודיות אחרות בפרס, נעשה שימוש בכתובות מודפסות גם בכרמאנשאה.

לצד כתובות כרמאנשאה אפשר למצוא גם 'כתב נדוניה' (ר' במצגת) - דף נספח לכתובה, עליו נרשמו מכלול פריטי המתנות אותן קיבלה הכלה מהוריה בעת שעברה לגור בבית בעלה.

אם יש בידכם עותק כתובה/כתב נדוניה של אחד מבני/בנות הקהילה היהודית בכרמאנשאה, יחד עם פרטי בעליו, אנא צרו קשר: ליצירת קשר וקבלת מידע שלחו הודעה דרך עמוד יצירת הקשר 

 

הערות

(1) כתובות מעוטרות מאיראן/פרס ר': דוד דוידוביץ, "הכתובה בעיטורים", עמ' 28-26, הוצאת א. לוין-אפשטיין בע"מ, תל אביב, 1968.

 

לעיון נוסף

אתר הכתובה היהודית, מכלול האוספים בתפוצות:

https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/collections/jewish-collection/ketubbot/pages/default.aspx

דוד דוידוביץ, "הכתובה בעיטורים", הוצאת א. לוין-אפשטיין בע"מ, תל אביב, 1968.