כלי זכוכית מעוטרים בסמלי שושלת המלוכה הקאג'ארית

אוסף משפחת כהן-מארי

 

כלי זכוכית מעוטרים שדמות דיוקנו של נאסר א-דין שאה, וסמלי שושלת המלוכה הפרסית (שמש אריה וחרב) מצויירים עליהם.

כלי הזכוכית היו חלק מסט להגשת תה, שכלל במקור גם מספר ספלים וקומקום. עם השנים נשברו הכוסות והפריטים האחרים בו. נותרו בידי משפחת כהן-מארי רק כלים יחידים: בקבוק המיועד לשמש כמיכל לתמצית עלי-תה, וכלי להזלפת מי ורדים.

רוזלין (רוזה) כהן-מארי ספרה: "מערכת כלי הזכוכית להגשת תה נקנתה בשנת  1915 בערך על ידי משה מארי כהן, אביה של אימי. זו דוגמה אחת למנהג לצייר את דיוקנאות המלכים על כלים שונים. הדמות בציור על גב הקנקן היא דיוקנו של המלך נאסר א-דין שאה קאג'אר  (ناصرالدین شاه قاجار) , שמלך בפרס בשנים 1848-1896. נאסר א-דין היה אחד ממלכי השושלת הקאג'ארית שנפלה בשנת 1923 בעקבות הפיכה צבאית של קצין הצבא ריזא פאהלווי, מי שהקים את שושלת פאהלווי בפרס".

במהלך שנות שלטונו הארוכות הופיעה דמותו של נאסר א-דין שאה על גבי חפצים, אריגים, כלי זכוכית, כלי כסף, ושטיחים יוקרתיים המעוטרים במוטיבים צמחיים צבעוניים. כלים וחפצים הנושאים את דמותו של נאסר א-דין שאה היו נפוצים בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. יהודים בעלי יכולת רכשו אותם והציגו בבתיהם.

המלך נאסר א-דין שאה, מאחרוני מלכי שושלת הקאג'אר שאף להצעיד את ארצו לקידמה, ונתן את הדעת למצבם של בני המיעוט היהודי בארצו. במהלך שנות שלטונו יצא נאסר א-דין שאה לביקורים רבים בארצות אירופה, שם הצהיר בפני מנהיגים יהודים על מחויבותו לשיפור מצב היהודים בארצו. יש להניח שרכישת חפצים וכלים שדמות המלך הופיעה עליהם הייתה ביטוי של הערכה כלפי הריבון, ונסיון להתקרב לחברה המקומית.

 

כלי זכוכית מעוטרים בסמלי שושלת המלוכה הקאג'ארית

מקור: רוזלין (רוזה) כהן- מארי, כפר סבא