יהודי פרס/איראן וכרמאנשאה – ביבליוגרפיה

לקט של ספרות מחקר ומאמרים:

וויקיפדיה/ כללי: 

                                            - History of the Jews in Iran 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Iran


 

  • KERMANSHAH, viii. THE JEWISH COMMUNITY

 Nahid Pirnazar, Encyclopydia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/kermanshah-08-jews

  •  .David Yerushalmi, " The Jews of Iran in the Nineteenth

century.Aspects of History, Community and Culture",Brill, 2010

  • Orly R. Rahimiyan, “JUDEO-PERSIAN COMMUNITIES vi. THE PAHLAVI ERA (1925-1979)”,  Encyclopædia Iranica, XV/2, pp. 124-132

//www.iranicaonline.org/articles/judeo-persian-vi-the-pahlavi-era-

  •                           Jean Calmard, “KERMANSHAH iv. HISTORY TO 1953,” Encyclopædia Iranica, XVI/3, pp. 319-324,at

.http://www.iranicaonline.org/articles/kermanshah-04-history-to-1953

  • Amnon Netzer,  Encyclopædia Iranica,"CONVERSION iv. Of Persian Jews to other religion", Vol. VI, Fasc. 3, pp. 234-236                                                                                   http://www.iranicaonline.org/articles/conversion-iv
  • Nahid Pirnazar "Voluntary conversion of  Jews in Iran in the ninteneeth Century",Summer 2019

https://www.irannamag.com/en/article/voluntary-conversions-iranian-jews-nineteenth-century/

Mehrdad Amanat, “JUDEO-PERSIAN COMMUNITIES v. QAJAR PERIOD (2),” Encyclopædia Iranica, XV/2, pp. 117-124

http://www.iranicaonline.org/articles/judeo-5-2-qajar-conversion-of-jews

  •                            .S. Daghighian, “Political Life: Jewish Iranian Intellectuals in Twentieth-Century Iran,” in Houman Sarshar, ed., pp. 259-74

 

 

 

רשימה ביבליוגרפית: מתוך ספרו של אברהם כהן, "הקהילה היהודית בכרמאנשאה, (איראן) מראשית המאה ה-19 עד מלחמת העולם השנייה", משרד החינוך, 1992, עמ' 170-162. © הוצאת 'נועם', ירושלים.

 

להגדלה ודפדוף השתמש בלחצני המצגת.