חכים אקאג'אן - כתב יד ברפואה בפרסית-יהודית

  1.   כתב יד של קובץ ברפואה בפרסית-יהודית מפרי עטו של חכים אקאג'אן (מעתיק), אותו הפקידה נינתו רוזלין כהן-מארי באוסף הספרייה הלאומית בירושלים. ר' מקור בספרייה הלאומית:

https://beta.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH003866593/NLI#$FL33310542

תאריך סיום הכתיבה - בליל ראשון, כ"ז בחודש טבת, שנת תרכ"ג (1863) - צויין בין דפי הספר החמישי, דף (74ב) של כתב היד:

"תמאם שד כתאב צ'הארם אז זכירה כארזם שאהי ... אז דסת אקאג'אן בן כה"ר דוד בן כה"ר אהרן"; בדף 175א: "תמאם ... כתאב פנג'ם ... ליל יך שבת [=ליל ראשון] ביסת הפתם [=כ"ז] חדש טבת שנת תרכ"ג".

 

  1. 2.  "דכירה כוארזמשאהי":

https://www.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH003865898/NLI#$FL33309092

אקאג'אן בן דוד בן אהרן, 1838-1918 ((מעתיק))

בכתב היד: "האד'א כתאב זכירה. ג'ון תקדיר איזד תעאלי צ'נאן בוד כה ג'מע כוננדה אין כתאב".
זהו החבור המקיף הראשון ברפואה שנכתב בפרסית.
כתב היד כולל את הספר הראשון מתוך עשרה.
The National Library of Israel Jerusalem Israel Ms. Heb. 8641=28
בדף (151ב): "תמת אל כתאב ... אקאג'אן בן ... דוד ביום ב שבת כ"ג חודש תמוז שנת תרכ"א".