הרובע היהודי (מאהלה) בכרמאנשאה

הרובע היהודי (מאהלה) בכרמאנשאה שכן בחלק הצפוני של העיר והיה קרוב לאחד מחמשת שעריה. במהלך השנים נקרא השער דרוואז-יה יהודי-א - 'שער היהודים'. כרמאנשאה הייתה מחולקת לשלושה איזורים מינהליים: הרובע היהודי בעיר, שתחומיו נקבעו על ידי קו החומה המזרחי של כרמאנשאה, היה ממוקם באיזור 'פייז-אבאד'. בצדו המערבי של האיזור זרם נחל אשוראן (אב-שוראן), שמימיו היו דלים והיוו מקור למפגע תברואתי קשה לתושבי הרובע בימות הקיץ.

בראשית המאה ה-20 נמנו ברובע היהודי 135 בתים שהיו בנויים בצפיפות רבה לאורך שני רחובות וארבע סימטאות, שמהן הסתעפו סימטאות קטנות וצרות. גגות הבתים נשקו זה לזה ויצרו רצף צפוף ומחובר של מבנים, עובדה זו סייעה לבטחונם של היהודים בעת התנפלויות ופרעות על הרובע לאורך השנים. באותה תקופה נמנעו תושבים מוסלמים מלמכור בתים ומגרשים ליהודים. עם הרפורמות החדשות שחלו במהלך העשור השני של המאה ה-20, ואחרי התבססות שלטונו של המלך רזא שאה פאהלווי, חלו שינויים דמוגרפיים בקרב אוכלוסיית הרובע. משפחות יהודיות אמידות עזבו את בתי המאהלה, ורכוש בתים בפרווריה היוקרתיים (המוסלמיים) של העיר.

 

מקורות: אברהם כהן, "הקהילה היהודית בכרמאנשאה (איראן) מראשית המאה ה-19 עד מלחמת העולם השנייה" משרד החינוך, 1992, עמ' 6-5.

See: Sahar Pakseresht, “The modernization of an Iranian city

the case study of Kermanshah” Ph.D. thesis, University Polytechnic    of Catalonia UPC, 2017, pp. 39-57

https://upcommons.upc.edu/bitstream/2117/117639/1/TSK1de1.pdf

מפת הרובע היהודי בכרמאנשאה במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20: שמות משפחות, בתים, רחובות, סימטאות ומבני ציבור 

לאיתור שמות דיירי הבתים במפה (הממוספרת) העזר באינדקסים האלפביתיים המודפסים בהמשך.

 

להגדלה, לחץ על גבי המפה.

תרשים מפת הרובע היהודי (מאהלה) בכרמאנשאה במחצית הראשונה של המאה ה-20. לצפייה בהגדלה, לחץ על גבי המפה!

תחקיר ותרשים מפת הרובע היהודי: הלן משולם-אהרוני.

מקור: אוסף משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים.

 

 

רשימת שמות ממוספרת ואלפביתית של משפחות דיירי הבתים, רחובות, סימטאות ומבני ציבור לפי המספרים במפת הרובע היהודי בכרמאנשאה

לצורך איתור שמות אנשים ומקומות לפי מספרי הבתים המסומנים במפה, הגדילו את דפי המצגת.

לאינדקס אלפביתי מודפס של רשימת שמות אנשים ומקומות ר' בהמשך, ובתפריט צד.

אינדקס אלפביתי עברי לשמות משפחות דיירי הבתים, הרחובות, הסימטאות ומבני הציבור במפת הרובע היהודי בכרמאנשאה

(אינדקס אלפביתי לועזי: לחץ בתפריט צד ימין)

 

אינדקס עברי לשמות משפחה של דיירי הרובע

להגדלה ודפדוף לחץ בסוף העמוד.

מקור: אוסף משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים.