מראות מהריסות בתי הרובע היהודי (מאהלה) בכרמאנשאה - 2013 

תיעוד הרס בתים באיזור בו שכן בעבר הרובע היהודי (מאהלה) בכרמאנשאה. המראות מהריסות ביתם של משפחת משה חי ומאהי כהן-יזדי הארוני תועדו בקיץ שנת 2013. ברקע נראה מסגד שייח האדי (Sheikh Hadi mosque)

בהמשך לתצלומי הרס המבנים, מופיעים תצלומים המתעדים את בית  משפחת כהן-יזדי הארוני בשנות ה-30, ובראשית שנות ה-80 של המאה ה-20.

את הרס הבתים באיזור שהיה בעבר הרובע היהודי בכרמאנשאה תיעד תושב העיר ד"ר מוחמד עלי חודאיארי (Dr. Muhammad Ali Khodayari).                                                    

,Source: Dr. Muhammad Ali Khodayari  private collection

  .Kermanshah, Iran