'מכתאב' – החדר היהודי בפרס

משך דורות רבים, דאגו הקהילות היהודיות בפרס לתת לבניהם חינוך בלימודי תורה ויהדות. במאמרו: " 'מכתאב' – החדר היהודי בפרס", הרחיב המחבר אברהם כהן בנושא זה:

"קהילות ישראל בפרס קיימו במאה ה-19 מוסדות חינוך, שבהם רכשו בני הקהילה ידיעות ביהדות. מוסדות חינוך יהודיים היו מצויים בפרס גם קודם המאה ה-19. אין בידינו עדויות ישירות, המאשרות הנחה זו , אך קיימות עובדות המעידות, שידע יהודי-עברי הועבר מדור לדור. סביר מאוד להניח, שהקהילות קיימו מוסדות-חינוך פורמאליים, שבהם הוקנתה המסורת היהודית-העברית. מכל מקום , רבים המסמכים והעדויות על מוסדות-חינוך, שהיו קיימים באיראן במאה ה-19". לקריאת המאמר המלא:

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_14.4(1).pdf

ר' אברהם כהן " 'מכתאב' – החדר היהודי בפרס", פעמים, 14.4, יד בן צבי,תשמ"ג, עמ' 76-57.

 

על ה'מכתאב'/'מכתאב חאנה' – החדר היהודי בכרמאנשאה ר' גם בספרו של אברהם כהן

אברהם כהן, "הקהילה היהודית בכרמאנשאה (איראן) במאות ה-19 עד למלחמת העולם השנייה; חברה וחינוך", הוצאת 'נועם', ירושלים, התשנ"ב, עמ' 56-53.