קטע ממכתב ששלח שמואל יחזקאל חיים מכרמאנשאה אל ארגון 'חברת מבשרת ציון' בפריז, בתאריך 10/6/14: 

"אני מתכבד להודיעך כי החדשות הנדירות המגיעות אלי על התקדמות המפעל הציוני גורמות לי שמחה גדולה, ואני מאושר לשמוע ולקרוא על כך לעתים קרובות בעיתונים. עלי להגיד לך שאני ציוני אמיתי, מוכן להקדיש עצמי בגוף ונפש למען התקדמות העם בישראל. החלטתי לעורר בבני עמי בעיר זו (כרמאנשאה) את רעיון הציונות, להקים חברה ציונית ולפעול לקידומה...".

 

 

 

מכתב בכתב ידו של שמואל יחזקאל חיים, אותו שלח מכרמאנשאה אל 'חברת מבשרת ציון' בפריז ב-10 ביוני 1914, יחד עם תשובה מודפסת למכתבו 29 ביולי 1914.

מקור: הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים, תיקי ברלין/פרס, 370/Z3 מכתבים מתאריכים 10/6/1914;29/7/1914.