כתב יד רשום על גבי דפי פנקס לוח שנת תשטו

טקסט דרשות ולוחות גימטריה. משה חי כהן-יזדי, ישראל - 1956.

מקור:הארכיון האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים, הספריה הלאומית, ירושלים.

*להגדלה לחץ על לחצן  מתחת למצגת.
ליציאה וחזרה לאתר לחץ על ESC