התכנסות ומפגש בספרייה הלאומית בירושלים 

לאור הפקדת הארכיון האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני בארכיון הספרייה(28.3.2018)

 

 

                               

 

 

 מכתב ממנהל מחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית, מר מתן ברזילי אל בני משפחת כהן-אהרוני, לאור הפקדת אוסף הארכיון האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני בארכיון הספרייה הלאומית בירושלים.