חנום נאז צאדקי-חכימזאדה

 

 

 

חנום נאז צאדקי-חכימזאדה

חנום נאז צאדקי-חאכימזדה, כרמאנשה, שנות ה-20