חכים נסיר

1836 - 1956(?)

חכים נסיר, בן חכים דוד וציפורה, אחיו של חכים אקאג'אן, נולד בגולפאיגאן בשנת 1836. היה רופא ידוע ומוערך בעיר כרמאנשאה.
בשנת 1896 אוסלם בכרמאנשאה בעל כורחו, יחד אתו אוסלמו 70 מבני משפחתו.