הפקדת האוסף האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני בספרייה הלאומית בירושלים

תיעוד מוסרט מיום ההתכנסות (28 במרס 2018)   

דברים שנשאו מר מתן ברזילי, מנהל מחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית, ובני משפחת משה חי כהן-יזדי אהרוני. 

3 קטעי סרטים ראשונים מלמעלה: דברי פתיחה של מר מתן ברזילי, מנהל מחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית.

ויטרינת תצוגה זמנית באולם ההרצאות. תצוגת של כתב יד למשה חי בפרסית יהודית, מפת הרובע היהודי, כרך מילון עברי-פרסי, מכתבים, ומסמכים מתוך אוסף ארכיונו האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני. 

קטע סרט 3: מיכל אהרוני, נכדתו של משה חי כהן-יזדי. (ר' טכסט) 

קטע סרט 4: נינה שפרינגר-אהרוני, בתו של משה חי.

 

 

קטעי סרטים מיום המפגש בספרייה הלאומית: 

מקור: מיה כרם-שפרינגר