כתב נדוניה של שרה חכימזאדה-חקיקת

כתב נדוניה - רשימת פריטי הנדוניה שהוענקו לשרה על ידי הוריה עם נישואיה לעבדולה חקיקת .המסמך נרשם על גבי נייר, בפרסית-יהודית. שרה לבית אברהם חיים חכימזאדה נישאה לעבדולה-עובדיה חגיגת, בעיר כרמאנשאה/איראן, ביום חמישי ב' כסלו שנת תרפ"ו (1926).

כתב הנדוניה מהווה הערכת שווי הנדוניה. נרשמו בו פריטי הרכוש: בגדים, כלי בית, רהיטים  ושאר חפצים לביתה החדש של הכלה העוברת לגור אצל הורי בעלה. לערך הפריטים שרכשו הורי הכלה נוספו גם סכומי כסף שניתנו לה כמפורטים בטכסט כתב הנדוניה. בסוף המסמך מופיעות החתימות של העדים שנכחו בטקס.