כתוּבה של פלור (פלורה) ראסך

פלור נולדה בכרמאנשאה בדצמבר 1930, בתם של משה חי ומאהי כהן-יזדי הארוני.  נישאה בהמדאן בתאריך כ"ח באב שנת 5711 התש"י (11 בספטמבר 1951) לדניאל ראסך, בן משה ומרים חנום ראסך, מהמדאן.