כתב כתובה של מאהי צאדקי-הארוני (ננא)

כתב כתובה של מאהי צאדקי-הארוני (ננא)

מאהי צאדקי-הארוני (ננא) נולדה בכרמאנשאה בשנת 1908, ונישאה בה ביום רביעי, י"ח בסיון, שנת 5682 - תרפ"ב (14 בחודש יוני 1922).

מקור: ר' אוסף משה חי כהן-יזדי אהרוני, מחלקת הארכיונים, הספריה הלאומית בירושלים.