קמעות ואֶצְעָדָה – אוסף משפחת כהן-מארי

 

 

 

קמעות

קמעות אבן כחולה, נחשבות כסגולה נגד עינא בישא (עין רעה). (מימין)

קמעות כסף עליהן חרוטות באותיות עבריות הסיומת 'אל' - שמות מלאכים או קדושים.

הקמע משמאל (הגדול), היה העתיק שביניהן, והיה שייך לחכים אקאג'אן. מנהג היה בקרב אנשי הקהילה בכרמאנשאה לבקש מחכים אקאג'אן את הקמיע 'כברכה', ואחר זמן החזירו לו אותן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אֶצְעָדָה לרגלי תינוקות

את האצעדה והקמעות קיבלה רוזלין (רוזה) כהן-מארי מהוריה אביגיל (כאנום) וסלה כהן. רוזלין השתמשה בהם בעת שילדיה היו תינוקות. עונדים את האצעדה לרגלי ילדים צעירים, והיא משמיעה רעשים עם תנועות רגליו של הילד/ה, בעת הליכה (כך ניתן לעקוב אחר הילד ולשמור את צעדיו). על קורות משפחות כהן-מארי בכרמאנשאה, ר' בספרה של רוזלין (רוזה) כהן-מארי,

 

 

מקור: רוזלין (רוזה) כהן מארי, כפר סבא