כתבה שפורסמה באתר הספרייה הלאומית על ארכיונו האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני

עם הפקדת אוסף ארכיונו האישי של משה חי כהן-יזדי אהרוני בספרייה הלאומית בירושלים, התפרסמה הכתבה המצורפת בזה באתר הספרייה הלאומית:

"התקבל בספרייה: ארכיונו של האיש שעמל על תרגום ארון הספרים היהודי לפרסית-יהודית": http://blog.nli.org.il/moshe_hai/