מבנה האתר: תפריט בר עליון - תפריט ראשי של נושאי האתר.

תפריט בר תחתון - בר שמאל שבו תתי הנושאים של כל פרק.

 

החיפוש באתר: לפי  שמות אנשים ומקומות, מילים ומונחים 

המופיעים בטקסטים של פרקי האתר.

 

 

 ♣  ♣ ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣ ♣  ♣ ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣ ♣  ♣  

 

 

.Site structure:Top bar menu – Main menu of  chapters / theme

.Lower bar menu/ left side bar - sub-theme of the chapters 

 

Search site: Will be carried out by names of peoples and places,  words and terms appear in the contents of the site