החינוך היהודי בכרמאנשאה

 

ארגון 'אליאנס (Alliance Israélite Universelle) - הקמת בית ספר לבנות ולבנים בכרמאנשאה

מכתאב חאנה - ה'חדר', שימש במשך דורות רבים את הקהילות היהודיות בפרס כמוסד חינוכי בו רכשו בניהם ידיעות ביהדות.

ברבע האחרון של המאה ה-19 החל ארגון 'אליאנס' לפעול בפרס/איראן, ובשנת 1898, הקים הארגון בטהראן בית ספר ראשון לילדי הקהילה היהודית בעיר. 

בכרמאנשאה הוקם בית הספר מיסודו של ארגון ה'אליאנס' בפריז, בשנת 1904. היה זה בית הספר היהודי המודרני הראשון שידעה הקהילה. תחילה למדו התלמידים במבנים ישנים ובלתי מתוחזקים, ומאוחר יותר, בראשית שנות ה-40, עבר בית הספר אל שני מבני קבע בדרומו של הרובע היהודי בעיר. הבניינים היו סמוכים זה לזה, וחצר משותפת הפרידה ביניהם. האחד שימש מבנה בית ספר לבנים, ובשני למדו בנות. 

בית הספר 'אליאנס' בכרמאנשאה (ר' שם אברהם כהן עמ' 84-64) שמש כמרכז חברתי חשוב בחיי היום יום של הקהילה, התקיימו בו חוגים, מפגשי תרבות וחברה. הוועד פעל בתמיכת 'ועד הקהילה' המקומית, ובאמצעות  'ועד החינוך' של בית הספר. חברי הוועד היו אישים מנכבדי הקהילה, שהתנדבו לקחת חלק בארגון ובסיוע לניהול בית הספר. הוועד נוהל בשיתוף פעולה עם מנהלי בית הספר, אשר נשלחו אל כרמאנשאה מטעם האירגון בפריז ('אגודת כל ישראל חברים' - כי"ח).  'ועד החינוך' היה גם הגוף האחראי לאיזון תקציבי של מערך החינוך היהודי בקהילה. חברי הוועד פעלו לאיסוף תרומות, ולקחו חלק גם בהכרעות בנושאים פדגוגיים של בית הספר. חברי הוועד היו גם חברים ב'אגודת כל ישראל חברים' - כי"ח, ושילמו דמי חבר שנשלחו אל מרכז האירגון בפריז.

בצו השלטונות שינה בית הספר 'אליאנס' את שמו בשנת 1925 ל'אליאנס אתחאד' (מאוחד), ובכך פעל רישמית כבית ספר בפיקוח משרד החינוך הפרסי. ראה מצגת מצורפת של תצלומים, מכתבים ומסמכים:

 

מנהלים, מורים, תלמידות/ים בבית ספר 'אליאנס' בכרמאנשאה – תצלומים ומסמכים

 

להגדלה ולדפדוף לחץלחזרה לחץ ESC  למידע לחץ (i) 

 

תצלומים נוספים :ר' אתר "דורים" (Dorim)

https://www.7dorim.com/Tasavir/sh_kermanShah_khaterh/