האפרוח (ג'וג'ה)

אפרוח, אפרוח זהוב כנף, מקורך האדום כצבע החינה נשזף.

איך את הביצה פיצחת ואל החופש קפצת?

צר היה מקומי שם, קירות אבן עלי סגרו. לא חלון ולא דלת, וראשי רק סחרחורת.

להשאר שם זו הייתה אוולת! ולא מצאתי לי כל דרך אחרת.

לכן, את הביצה חיש פיצחתי והחוצה לחופש קיפצתי.

 

האפרוח-מילים-converted