דרשה שכתב משה חי כהן-יזדי לטקס בר מצווה של בנו יצחק (אמיר)

בשבוע של ג' אלול תשי"ו נערך טקס בר מצווה ליצחק אהרוני, בנו של משה חי. בטקס זה נשא יצחק דרשה שנכתבה בידי אביו.

יצחק אהרוני, ישראל 1955

יצחק (אמיר) אהרוני, ישראל, 1955

דרשה שכתב משה חי כהן-יזדי לטקס בר מצווה של בנו יצחק